VOOR 12U BESTELD = VANDAAG VERZONDEN - 100% ECOLOGISCH

Algemene Voorwaarden

Love Post NL 

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die zebevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@lovepostnl.nl. U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer +31 06 38655686. Het adres van Love Post NL is Molengracht 18, 7201 LX Zutphen met KvK-nummer: 76779149. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 - Producten

Wij verkopen wenskaarten, stickers, cadeaupapier, accessoires, (ook wel stationery), geboortekaarten en huisstijlen.

Artikel 2 - Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U kunt in onze webshop betalen met Ideal en/of creditcard. De verzendkosten worden berekend bij bestellingen tot €50,-; bestellingen hierboven zijn franco.

Artikel 3 - Leveringen

Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. Post NL, DHL,

PostNL verzorgt de distributie. Wanneer het pakket is verzonden, krijgt u van ons een track & trace code, waarmee u de bestelling kunt volgen. Wij doen ons best om de bestellingen van stationery binnen 3 werkdagen te leveren. Geboortekaart producten worden on-demand geproduceerd, dus dat kost tussen de 5- 7 werkdagen dagen om te leveren. Huisstijlen worden na persoonlijk contact en voldoen van (aan)betaling/proformafactuur in werking gezet. Hierna wordt in overleg met de opdrachtgever een (digitale) oplevering en deadline vastgesteld. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Artikel 4 - Retour

U mag het product altijd binnen 14 dagen, nadat u het hebt ontvangen en mits het in de nog gesloten en geheel originele verpakking en staat verkeerd, terugsturen. Met uitzondering voor customized (gepersonaliseerde) producten en ontwerpen. Dit kunt u doen met het retourformulier (bijlage 1) of door een e-mail te sturen naar info@lovepostnl.nl Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen en het product verkeerd in originele staat en zit in de originele verpakking, storten wij binnen 5 werkdagen het volledige aankoopbedrag terug. De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden. Gepersonaliseerde ontwerpen en producten zoals ontwerpen met naam, huisstijlen en geboortekaarten kunnen niet retour worden gezonden.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 6 - Privacy Policy

Wij beschermen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen.

Artikel 7 - Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto's, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 8 - Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@lovepostnl.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen drie dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen één dag een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 9 - Geschillenregeling

1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Zutphen bevoegd.
2. Ook kunt u als consument terecht op het ODR-platform (Online Dispute Resolution). Dit platform biedt een eenvoudige, doelmatige, snelle en goedkope buitengerechtelijke oplossing voor geschillen die voortvloeien uit onlinetransacties. Voor meer informatie zie: http://ec.europa.eu/odr

Bijlage 1 Formulier voor herroeping

Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) Aan: Love Post NL
Molengracht 18
7201LX Zutphen
info@lovepostnl.nl

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* herroept/herroepen*

- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling en ontvangst bij producten]

- [Naam consumenten(en)]

- [Adres consument(en)]

- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.